Nafarroa Frantziako koroara batzen da.

Nafarroa Frantziako koroara batzen da.

1620 Batasun dekretuaren bidez, Luis Xiriak Nafarroako eta Frantziako errege, Nafarroa Frantziako koroara batu zuen.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.