Helburua

Helburua

Euskara eta, oro har, euskal kultura, ikertzea, zabaltzea eta hauek sustatzeko beste edozein jarduera burutzea.

Sustapen-xede nagusi horri kalterik egin gabe, kultura-establezimenduei eutsi ahal izango die, xede horren osagarri gisa.

Bere helburuak betetzeko, fundazioak egokitzat jotzen dituen ekintza guztiak egin ahal izango ditu, eta fundazioaren xedearekin zerikusia duten esperientziak, ikerketak edo gauzatzeak dakartzaten guneak, zerbitzuak edo jarduerak sortu edo sortzen lagundu ahal izango du.