Legedia

Kapital-zuriketa eta terrorismoaren finantzaketa prebenitzeko neurriei buruzko apirilaren 28ko 10/2010 Legearen 39. artikuluak dioenari jarraikiz, Olaso Dorrea Fundazioak eta fundazioaren kudeaketan erantzukizuna duten guztiek zaindu egingo dute kudeaketa hau ez baliatzea kapitalak zuritu daitezen edo talde zein antolakunde terroristei lotutako pertsona edo erakundeentzako funtsak nahiz baliabideak bertara edo hauengana bidera ez daitezen.

Horri begira eta aipatu legearen 39 eta 25 artikuluek diotenari jarraikiz, fundazioak, ondasun edo baliabideak dohain fundaziori eskaintzen dituzten edo fundaziotik jasotzen dituzten pertsonen identifikazio erregistroa izango du legeak dioen modura eta dagokion autoritatearen eskura egongo direlarik.